14/01/20

עדכון הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה, כלהלן:

  • פרופ' נחמיה פרידלנד (לשעבר נשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו) – יו"ר
  • פרופ' מרים מבורך (מכללת לוינסקי) – חברה בוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי במכללה האקדמית אחוה
  • פרופ' דן לאור (אוניברסיטת תל אביב) – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר בוגר בלימודים רב-תחומיים במכללה האקדמית אחוה
  • פרופ' שמשון בלקין (האוניברסיטה העברית) – חבר בוועדה שבדקה את תוכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים במדעי הסביבה במכללה האקדמית אחוה