26/12/17

עדכון הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.  ההרכב המעודכן כלהלן:

  • פרופ' מריו מיקולינסר – לשעבר סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי בהרצליה – יו"ר הוועדה
  • פרופ'  שפרה שגיא מאוניברסיטת בן-גוריון – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכניות הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה במל"א
  • פרופ' יעקב עירם מאוניברסיטת בר-אילן – יו"ר הוועדה שבדקה את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במל"א
  • פרופ' שיזף רפאלי מאוניברסיטת חיפה – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע ניהוליות במל"א
  • פרופ' יובל שחר מאוניברסיטת בן-גוריון – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול תשתיות מידע