25/03/20

עדכון הרכב הוועדה להוגנות מגדרית

בישיבתה ביום 25.3.20 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, והיא מחליטה להמליץ למל"ג כלהלן:

  1. לאשר את סיום כהונתו של פרופ' אהוד גזית, בשל כהונתו בוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב.

 

  1. לאשר הוספת שלושה חברים חדשים:
  • פרופ' יוסי ניר – המחלקה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע.
  • פרופ' מיכל בר-אשר סיגל – מחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון; האקדמיה הצעירה למדעים.
  • פרופ' מונה מארון – חברת ות"ת

 

  1. להלן ההרכב המעודכן של ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה:

פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע – יו"ר הוועדה.

פרופ' אבנר דה-שליט – מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר.

פרופ' נעמה שפי – המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר.

פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת.

פרופ' רות הלפרין – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

פרופ' חנה דודיוק –שנקר – בית ספר גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות; חברת מל"ג

פרופ' יוסי ניר – המחלקה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע.

פרופ' מיכל בר-אשר סיגל – מחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון; האקדמיה הצעירה הישראלית.

פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת

 

תוצאות הצבעה

5 בעד – פה אחד