15/09/20

עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת המדעים במכללות האקדמיות לחינוך

בשל המעבר לקיום הערכת איכות מקוונת, והפרשי השעות עם ארה"ב, הודיעה פרופ' גילי עד-מרבך מאונ' מרילנד, כי לא תוכל לקחת חלק בעבודת הוועדה.

כמו כן, פרופ' יהודית דורי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, הביעה את הסכמתה להצטרף לוועדת ההערכה ותכהן כיו"ר שותף לוועדה.

בישיבתה ביום כ"ו באלול תש"פ (15.9.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את השינויים האלה.  הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:

  • פרופ' רון בלונדר, המחלקה להוראת המדעים (הוראת כימיה) מכון ויצמן – יו"ר הוועדה
  • פרופ' יהודית דורי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – יו"ר שותף
  • פרופ' רון ליפשיץ, הפקולטה למדעים מדויקים (פיזיקה), אונ' תל-אביב
  • פרופ' ענת ירדן, המחלקה להוראת המדעים (מדעי החיים), מכון ויצמן
  • פרופ' משה ברק, התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה, אונ' בן גוריון
  • פרופ' רועי שנהר, החוג לכימיה, היחידה להוראה ולמידה, האונ' העברית
  • ד"ר שירלי אברג'יל, הטכניון, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
  • פרופ' מיכאל ברנדייס, המכון למדעי החיים, האונ' העברית
  • פרופ' ירון להבי, מכללת דוד ילין