10/02/15

עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה (הוספת חבר)

בישיבתה ביום כ"א בשבט  תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר צירוף חבר נוסף, פרופ' מיכאל קלינגהופר, לוועדה להערכת איכות בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה.  הרכב הוועדה המעודכן שאושר כלהלן:

  • Joel Lester – Professor Emeritus at the City University of New York and City College of New York, USA, Committee Chair (Classical music: performance analysis, form, and structure. Musicology and Music Theory)
  • Jonathan Berger – Department of Music, Stanford University, USA (Music technology)
  • Ellen Koskoff – Department of Musicology, Eastman School of Music, University of Rochester, USA (World music and ethnomusicology)
  • Reinhard Strohm (Emeritus) – Faculty of Music, Oxford University, England (Western music history of the 14th to 18th centuries, opera, and postmodern views of musicology)
  • Jaakko Erkkila – Department of Music, University of Helsinki, Finland (Music Therapy)
  • Emanuel Krasovsky – the Buchmann-Mehta School of Music, Tel-Aviv University, Israel (Piano and chamber music)
  • Michael Klinghoffer – the Jerusalem Academy of Music and Dance (Performance)
    • גב' אלכס בוסלוביץ-ביליק תרכז את עבודת הוועדה.