23/05/17

עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד ולהוסיף  חברים חדשים.   ההרכב המעודכן כלהלן:

  • Chair- Peter Machinist- Hancock Research Professor of Hebrew and Other Oriental Languages, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, in the Faculty of Arts and Sciences and the divinity Faculty, Harvard Divinity School, USA. (מקרא)- יו"ר הוועדה
  • Charlotte Elisheva Fonrobert- Associate Professor of Religious Studies (in Judaism), Department of Religious Studies, Stanford University, USA (תלמוד).
  • Rabbi Prof. Nerya Guttel[1] – Former President of Orot Israel College,  Israel (תלמוד)
  • Richard Kalmin- Talmud and Rabbinic Department, The Jewish Theological Seminary (JTS) (תלמוד)
  • Hindy Najman- the Oriel and Laing Professor of the Interpretation of Holy Scripture, the University of Oxford, England (מקרא).
  • Konrad Schmid- Department of Theology, University of Zurich מקרא)).
  • Rabbi Prof. Daniel Sperber- President of the Ludwig and Erica Jesselson Institute for Advanced Torah Studies, Bar-Ilan University, Israel (תלמוד).
  • Emeritus James Kugel (Ya'akov Kaduri)- Bible Department, Bar Ilan University, Israel.
  • Emeritus Yair Zakovitch – Bible Department, Hebrew University

גב' דניאלה סנדלר  תרכז את עבודת הוועדה

[1]  פרופ' נריה גוטל יבקר באוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב בלבד