28/06/16

עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בכלכלה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בכלכלה, והחליטה לאשר את עדכון ההרכב.  ההרכב המעודכן כלהלן:

  • Georg Winckler – Department of Economics, Vienna University, Austria – Committee chair (Emeritus).
  • Russell Cooper Department of Economics, Penn State University, USA.
  • David Dillenberger – Department of Economics, University of Pennsylvania, USA.
  • Oded Galor Department of Economics, Brown University, USA.
  • Philippe Weil – Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Belgium.
  • Eyal Winter Department of Economics, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

גב' מריה לוינסון-אור תרכז את עבודת הוועדה.