26/05/20

עדכון הרכב ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020, דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון הרכב ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה ובהמלצת ות"ת מיום 25.3.2020, והיא מחליטה כלהלן:

1. לרשום בפניה את סיום כהונתו של פרופ' אהוד גזית.

2. לאשר הוספת ארבעה חברים חדשים:

 • פרופ' יוסי ניר – המחלקה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע.
 • פרופ' מיכל בר-אשר סיגל – מחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון; האקדמיה הצעירה למדעים.
 • פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת.
 • פרופ' דודי שוורץ – חבר מל"ג.

 

3. להלן ההרכב המעודכן של ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה:

 • פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע – יו"ר הוועדה.
 • פרופ' אבנר דה-שליט – מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר.
 • פרופ' נעמה שפי – המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר.
 • פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 • פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת.
 • פרופ' רות הלפרין – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
 • פרופ' חנה דודיוק – שנקר – בית ספר גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות; חברת מל"ג
 • פרופ' יוסי ניר – המחלקה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע.
 • פרופ' מיכל בר-אשר סיגל – מחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון; האקדמיה הצעירה הישראלית.
 • פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת.
 • פרופ' דודי שוורץ – חבר מל"ג.