04/07/18

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לקרן אירתיקא

ביום 4.7.18 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לקרן אירתיקא.

תכנית מלגות אירתיקא מובלת על ידי וועדת היגוי העוסקת במדיניות ופיקוח על התכנית. עם סיום כהונתם של חלק מהחברים בשל סיבות שונות, והצורך למנות להם מחליפים, מחליטה ות"ת למנות כחברי וועדת ההיגוי של תכנית מלגות אירתיקא את החברים הבאים:

פרופ' סאלים זרובי, האוניברסיטה הפתוחה; (אסטרופיזיקה)

פרופ' מחמוד ג'אברין, הטכניון; (הנדסת בניין)

ד"ר כרים אבו עפאש, מכללת סמי שמעון; (הנדסת תוכנה)

ד"ר רמזי חלבי, ראש רשות לשעבר; (כלכלה)

פרופ' אוסיד ח'טיב, חבר מל"ג, אוניברסיטת חיפה;

להלן הרכב הוועדה  לאחר המינויים החדשים:

פרופ' אדריס תיתי, מכון ויצמן למדע;, יו"ר הועדה

פרופ' סאלים זרובי, האוניברסיטה הפתוחה;

פרופ' מחמוד ג'אברין, הטכניון;

פרופ' איתמר פורקצ'ה, מכון ויצמן למדע;

ד"ר כרים אבו עפאש, מכללת סמי שמעון;

ד"ר רמזי חלבי, ראש רשות לשעבר, נציג הרשויות המקומיות;

הקאדי ד"ר אחמד נאטור, נשיא בית הדין השרעי;

גב' רים יונס, מייסדת ובעלים חברת ;Alpha Omega

פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת ויו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, אוניברסיטת חיפה;

פרופ' אוסיד ח'טיב, חבר מל"ג, אוניברסיטת חיפה;

ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, משרד לשוויון חברתי; (צפוי להתמנות בקרוב)

מר עבדאללה ח'טיב, משרד החינוך;

מר ארז גרניט, מפעל הפיס;

משקיף – מר אחמד חאג' יחיא, נציג התאחדות הסטודנטים;