25/11/15

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית מרכזי המצוינות I-CORE

ות"ת מאשרת את מינויה של יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, כחברה בוועדת ההיגוי לתכנית מרכזי המצוינות, במקום יו"ר ות"ת היוצא פרופ' מנואל טרכטנברג.

 

הרכב הוועדה החדש יהיה אם כן:

פרופ' שמעון ינקלביץ', ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר הועדה

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

פרופ' בני גיגר, הפקולטה לביולוגיה, מכון ויצמן, יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע

מר אהרון בית הלחמי, חבר ות"ת לשעבר

פרופ' אלפרד ברוקשטיין, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון

פרופ' רוני קוזלוב, המחלקה לכימיה פיזיקלית, האוניברסיטה העברית

פרופ' רחל לוי-שיף, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית כנרת

פרופ' סופיה מנשה, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שמואל פיינר, מדעי הרוח והיהדות, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אביעד רז, המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון

בהרכב הוועדה דרושים שינויים נוספים שיובאו בפני ות"ת עם סיום השלב הנוכחי של עבודת הערכת התכנית בעוד מספר חודשים.