23/01/19

עדכון הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת להגדלת כוח אדם מיומן בתחומי הטכנולוגיה העילית (הייטק)- מסמך מס' 4444

בישיבתה ביום 23.1.19 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי להגדלת כח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (היי-טק).
להלן ההרכב המעודכן:

  •  יו"ר ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר
  •  חבר ות"ת – עו"ד צבי האוזר
  •  חבר מל"ג – פרופ' חיים טייטלבאום
  •  מנכ"ל מל"ג/ות"ת – מר מתניהו אנגלמן
  • נציג משרד האוצר – גב' נועה שוקרון – רפרנטית השכלה גבוהה ו/או
  • נציג משרד האוצר – מר עידו סופר– רכז השכלה גבוהה באגף.
  • 2 נציגי ציבור מתחום היי-טק מהמגזר השלישי או מהתעשייה- פרופ' יוג'ין קנדל ו/או נציג מטעמו מחברת
    Start Up Nation Central