24/06/20

עדכון הרכב ועדת השיפוט לתוכניות המלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי היי-טק ולבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

בישיבתה ביום 24.6.2020 דנה ות"ת  בעדכון הרכב ועדת המלגות  לסטודנטיות לתארים מתקדמים בתחומי היי-טק ולבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

ביום 10.7.2018 מונתה ועדת שיפוט לתוכניות המלגות לסטודנטיות לתואר שני מחקרי בתחומי היי-טק, לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי היי-טק ולבתר-דוקטורנטיות מצטיינות. תוקף מינוי הוועדה הוא ל-3 שנים עד יולי 21  (תשפ"א , כולל).

  • אחרונה הודיעו 3 שלושה חברי ועדה , פרופ' יואב שכנר, פרופ' נורית ירמיה ופרופ' איריס רחמנינוב כי לא יוכלו להמשיך לכהן כחברים בוועדת השיפוט. על כן מחליטה ות"ת למנות במקומם כחברים בועדת שיפוט את החברים הבאים:

פרופ' דן ריטר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה- הטכניון

פרופ' אריאל כנפו-נועם, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית

פרופ' אילנה רוזן, ספרות- אוניברסיטת בן-גוריון.

  • לאחר שינוי זה – ההרכב  המעודכן של ועדת השיפוט למלגות לסטודנטיות לתואר שני מחקרי בתחומי היי-טק, לדוקטורנט בתחומי היי-טק ולבתר-דוקטורנטיות מצטיינות יהיה כדלקמן:

פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה, אוניברסיטת בר-אילן- יו"ר

פרופ' מונא מארון, חברת הות"ת, נוירוביולוגיה- אוניברסיטת חיפה.

פרופ' תמר פלש , מתמטיקה ומדעי המחשב-מכון וייצמן

פרופ' דן ריטר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה- הטכניון

פרופ' אריאל כנפו-נועם, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית

פרופ' אילנה רוזן, ספרות- אוניברסיטת בן-גוריון.