12/02/19

עדכון הרכב ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראל

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לעדכן את הרכב ועדת הליווי לתהליך ההכרה הבינלאומית בבתי הספר לרפואה בישראל. הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:
• פרופ' רבקה כרמי – לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן גוריון ודיקן הפקולטה לרפואה – יושבת ראש הוועדה
• פרופ' אדו פרלמן – סיו"ר מל"ג, לשעבר דיקאן בי"ס לרפואה בטכניון.
• פרופ' שאול יציב – ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות – נציג משרד הבריאות.
• פרופ' אמנון להד – בית הספר לרפואה, האוניברסיטה העברית והדסה, קופת חולים כללית, מומחה לרפואת משפחה
• ד"ר איתמר קאהן – המחלקה לנוירו-ביולוגיה, הפקולטה לרפואה טכניון
• פרופ' אמיתי זיו – סמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי, אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' צפורה פאליק-זכאי- מיועדת לתפקיד סגן דיקן למחקר רפואי, אוניברסיטת בר-אילן
• עו"ד לאה ופנר – מזכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל
• גב' אוריין פונדק – יו״ר התאחדות הסטודנטים לרפואה בישראל