16/11/21

עדכון הרכב ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בלימודי רפואה בישראל

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

בישיבתה ביום 12.02.2019 אישרה המל"ג את הרכבה של ועדה מקצועית לליווי תהליך ההכרה הבינלאומי ברגולציה בתחום החינוך הרפואי בישראל.  הוועדה כוללת נציגים מתחום הרפואה, מהפן האקדמי ומהפן המקצועי, נציג מטעם משרד הבריאות ונציג מל"ג/ות"ת.  פרופ' איתמר קאהן מהטכניון ביקש לסיים את חברותו בוועדה לאור מעבר לארה"ב. בהמלצת המוסד, הוצע למנות במקומו את פרופ' עדי רחמיאל מהטכניון.

המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את המינוי.

להלן הרכב הוועדה המעודכן:

  • פרופ' רבקה כרמי - לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן גוריון ודיקן הפקולטה לרפואה- יושבת ראש הוועדה
  • פרופ' אדו פרלמן- סיו"ר מל"ג, לשעבר דיקאן בי"ס לרפואה בטכניון.
  • פרופ' שאול יציב- ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות -נציג משרד הבריאות.
  • פרופ' אמנון להד- בית הספר לרפואה, האוניברסיטה העברית הדסה, קופת חולים כללית, מומחה לרפואת משפחה
  • פרופ' עדי רחמיאל - מנהל המחלקה לכירורגית פה פנים ולסתות, מרכז רפואי רמב"ם, הפקולטה לרפואה בטכניון
  • פרופ' אמיתי זיו - סמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' צפורה פאליק-זכאי- מיועדת לסגן דיקן למחקר רפואי, אוניברסיטת בר-אילן
  • עו"ד לאה ופנר- מזכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל
  • גב' אוריין פונדק (משקיפה)- יו״ר התאחדות הסטודנטים לרפואה בישראל

גב' פאר בריס-ברנע תרכז את עבודת הוועדה.