13/11/16

עדכון טכני לבקשת מכללת אשקלון לפתיחת תוכנית לימודים במח"ר

ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה מיום -27.7.2016:

ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר למכללת אשקלון להגיש את התוכנית הדו חוגית בפוליטיקה וממשל וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במח"ר מהנימוקים הבאים:

  1. המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים.
  2. מכללת אשקלון היא המוסד היחיד שמציע לימודים כלליים לאוכלוסיה החרדית בדרום הארץ (מכללת סמי שמעון פועלת רק בתחומי ההנדסה).
  3. קיים צורך בחרדים בוגרי חוגים מסוג זה, לצורך השתלבות במוסדות ממשלתיים וציבוריים.
  4. על אף שמדובר במקצוע באשכול 3, אין כיום שום מוסד המציע תוכנית מסוג זה לאוכלוסיה החרדית.