26/04/17

עדכון לגבי המרכז האקדמי כרמל

בהמשך למידע שהובא בפניה, ות"ת מגבה את הצוות המקצועי להמשיך בדיונים עם המוסד לצורך קידום אפשרות מיזוג המרכז האקדמי כרמל עם מוסד להשכלה גבוהה אחר, במסגרת תהליך מדורג שיבטיח מיזוג מלא ומתון, ולא יאוחר משנתיים, תוך פיקוח צמוד, הן אקדמי והן מינהלי, במהלך שנתיים אלה, והכל בתיאום ובאישור כלל הגורמים המעורבים בדבר.

מתווה כאמור יועבר לחברי הות"ת לאישור במהלך השבועות הקרובים ויהווה תנאי לאישור פרסום סטודנטים חדשים לתוכנית במשפטים.