12/09/17

עדכון להחלטת הפעימה השניה של התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב: א. שינוי המלצות בעקבות הסתייגויות של חבר/ה מל"ג; ב. אוניברסיטת בן-גוריון – הוספת תוכנית בהנדסת נתונים ומידע; ג. האוניברסיטה העברית – הוספת תוכנית בינלאומית

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017), לאחר ששמעה הסברים על העדכון, החליטה המועצה להשכלה גבוהה, בהמשך להחלטה מס' 158/13 מיום 8.8.2017, כלהלן:

  1. לאשר הגשת התוכניות לתואר שני בתרבות חז"ל עם וללא תזה באוניברסיטת בן-גוריון.
  2. התוכנית המשותפת לתואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו ומינהל עסקים: ניהול מוסדות העולם היהודי באוניברסיטה העברית תופיע תחת הקטגוריה של: "טרם הוחלט", והאוניברסיטה תתבקש לתת פירוט נוסף והסברים ביחס לתוכנית.
  3. לאשר הגשת תוכנית לתואר ראשון בהנדסת נתונים ומידע של אוניברסיטת בן-גוריון.
  4. לאשר הגשת תוכנית בינלאומית לתואר שני לא מחקרי: כלכלה, ניהול ופיתוח בר-קיימא במרחב הכפרי ע"י האוניברסיטה העברית.