17/03/15

עדכון מודל התקצוב בתוכנית ללימודי תואר ראשון ושני לסטודנטים מסין והודו

 

  1. שינוי תמהיל תקצוב המלגות לתואר ראשון ושני
    ות"ת מחליטה לשנות את מודל התקצוב בתכנית, כך שיהיה אחיד לכלל המלגאים, בו כל מלגה תהא בשיעור של 75% מתעריף ות"ת לתחום ומשכ"ל מתוקצב.
  2. שינוי פריסת המלגות לתואר ראשון
    ות"ת מחליטה לפרוס את המלגות הניתנות לתכניות לתואר ראשון על פני 4 שנים, תוך מיתון הירידה משנה לשנה במלגות המוענקות, כך שהפריסה תהא 30 מלגות בשנה א', 20 מלגות בשנה ב', 20 מלגות בשנה ג' ו-20 מלגות בשנה ד' לכלל התכניות לתואר ראשון.

משמעות תקציבית: שינויי פריסת המלגות משמרים את היקפי המלגות שניתנו במודל המקורי ולכן השינויים ייערכו במסגרת התקציב הקיים.