13/11/13

עדכון מודל תקצוב אוספי הטבע למחקר באוניברסיטאות

בהמשך להחלטת ות"ת ע"ב/67 מה-13.6.12 מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה כדלהלן:

  1. עקב מגבלת התקצוב הנוכחי, אין אפשרות להמשיך ולתמוך בהגדלת מספר האוצרים בתחומים החיוניים מבחינה מדעית לשימור וטיפוח אוספי הטבע באוניברסיטאות. בנוסף, במצב זה מנהלי האוספים באוניברסיטאות חסרי ודאות לגבי תנאי תמיכת ות"ת באוצרים חדשים נוספים אם בכלל, לכן מצב זה מעכב את קליטתם של אוצרים חדשים והכשרתם של פוסט דוקטורנטים חדשים.
  2. עקב הקשיים שתוארו ובהסתמך על החלטת ות"ת ע"ב/67 מחליטה ות"ת לשנות את אופן מתן התמריצים לעידוד קליטת אוצרים חדשים, כדלהלן:
  • יוגדלו מספר חצאי התקנים לטובת גיוס אוצרים חדשים ב- 6 חצאי תקנים בנוסף ל- 8 הקיימים כיום. לכל היותר 14 חצאי תקנים בזמן נתון.
  • משך תמיכת ות"ת באוצרים תעמוד על 8 שנים, כפועל יוצא מההנחה כי על פני תקופה זו יקבל האוצר קביעות במוסד האקדמי, כאשר בתום תקופה של 8 שנים יחזור התקן למאגר הכללי של 14 חצאי תקנים לקליטת מועמדים חדשים.
  • משך תמיכת ות"ת באוצרים חדשים יחול גם על אוצרים קיימים למן היום שבו החלו המוסדות לקבל בעדם תמיכה (רטרואקטיבית).

3. עלות התמיכה בחצי תקן אוצר נאמדת בכ-180 אלף ₪ לשנה. תקציב אוספי הטבע לתשע"ד עומד על 4,937 אלפי ₪. במצב בו ות"ת תתמוך ב-14 אוצרים בזמן נתון, תקציב אוספי הטבע המקסימלי צפוי להסתכם ב- 6,020 אלפי ₪, במחירי תשע"ד. מקור המימון של 2 אוצרים נוספים באוניברסיטת תל אביב החל משנה"ל תשע"ד מותנה בתקציב שמקורו בעודפי תקציב תשע"ג או לחילופין בתקציב הרזרבה של תשע"ד ואשר יובא לאישור ות"ת במסגרת עדכון תקציב תשע"ד בחודש דצמבר 2013.