15/03/17

עדכון מישיבת המל"ג שהתקיימה ביום 7.3.2017 בנושא הרכב הוועדה המשותפת לות"ת ומל"ג לקידום מדעי הרוח

א.      ות"ת רשמה לפניה את הדיווח בעניין הרכב הוועדה המשותפת לות"ת ולמל"ג לקידום מדעי הרוח.

הרכב הוועדה כפי שאושר בישיבת המל"ג מיום 7.3.2017 הוא כדלהלן:

פרופ' יוסי שיין- חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה

פרופ' ששון צחאיק- המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' חוסאם חאיק- הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה, הטכניון

פרופ' מירון איזקסון- המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אביבה חלמיש- חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יואב אריאל- פילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אשר רגן- לימודי המזרח הקדום, ראש תחום מצויינות אקדמית, קרן יד הנדיב

פרופ' שי לביא- אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים

פרופ' שולמית אלמוג- ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נסים אוטמזגין- נציג האקדמיה הישראלית הצעירה (חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה הצעירה), לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מרק אסרף- מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, מל"ג – מרכז הוועדה.

 

ב.         הוועדה תגבש תכנית עבודה מסודרת ואחודה לקידום תחום מדעי הרוח, ובה המלצות קונקרטיות, תעדוף, לוח זמנים ואופני יישום, לקידום התהליך כולו במהלך החומש הנוכחי, ותגיש אותה לאישור ות"ת ומל"ג בקרוב.