15/03/17

עדכון מקדם ההתאמה ליעד (יחס סגל-סטודנט) במודל התקצוב במכללות

  1. בישיבתה ביום 15.3.17 קיבלה ות"ת סקירה מקיפה בנושא מקדם התאמה ליעד במכללות (יחס סגל סטודנט) .
  1. ות"ת מחליטה על עדכון המקדם במודל התקצוב במכללות כמפורט להלן:

 

  • בתקציב תשע"ט תחל הפעימה הראשונה בעדכון המקדם כך שערך היעד יעמוד על הממוצע בין היעד הקיים ליעד המעודכן, כמפורט להלן:

החלטה

  • בתקציב תשפ"א תחל הפעימה השנייה בעדכון המקדם וערך היעד ישתנה באופן מלא לפי הנתונים המעודכנים, כמפורט להלן:

החלה 2

 

  • אם עדכון המקדם יותיר עודפים (בהשוואה למקדם הקיים), יביא הצוות המקצועי לאישור ות"ת תכניות לחיזוק מכללות המכשירות מקצועות המועדפים במשק .