30/01/18

עדכון תעריף לתקצוב תוכניות ייחודיות בעיצוב המתקיימות במכללות המתוקצבות

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 30.1.18 דנה ות"ת בעדכון תעריף תכניות בתחומי עיצוב ייחודים כגון: עיצוב טקסטיל, עיצוב קרמי וזכוכית, עיצוב אופנה ועיצוב תכשיטים.

ות"ת מחליטה לעדכן את התעריף עבור תכניות אלו בלבד, ולהצמידו לתעריף מוסיקה הקיים כיום. שמו של התעריף יעודכן למוסיקה ועיצובים ייחודיים. עדכון התעריף יוחל באופן מלא משנה"ל תשע"ט כאשר שנה"ל תשע"ח תהווה שנת מעבר בה תכניות אלו יתוקצבו ב-50% מעדכון התעריף האמור.