26/04/17

עדכון תעריפים לתעודת הוראה במרכיב ההוראה במודל התקצוב

לאור חוות הדעת של משרד החינוך לגבי "מקצועות נדרשים במערכת החינוך" ובהתאם לאמור במסמך 4059 מחליטה ות"ת להלן:

 

  1. להודיע למוסדות הרלוונטיים על השינוי העקרוני בתקצוב תעודות הוראה בפירוט לפי המקצועות הנדרשים להרחבה ומנגד המקצועות בהם קיים עודף הכשרה.
  2. לבקש מהצוות המקצועי בות"ת לגבש מודל לתקצוב תעודות הוראה לפי מקצועות, שבמסגרתו יקבעו תמריצים ותעריפים בהתבסס על צרכי מערכת החינוך. מודל התקצוב יובא לאישור ות"ת.