30/01/18

עדכון תקציב תשע"ז וסגירתו ועדכון תקציב תשע"ח

  1. ביום 30.1.18 דנה ות"ת בעדכון תקציב תשע"ח ובסגירת תקציב תשע"ז כפי שהוצג בפניה במסמך 4200 המצ"ב כחלק מההחלטה.
  1. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון תקציב תשע"ז וסגירתו בסך של 11,058,059 אלפי ₪. 
  1. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ח כך שהתקציב הכולל לתשע"ח יעמוד על 11,667,367 אלפי ₪.