30/09/20

ערעורי המוסדות על הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית – מכללת כנרת

בישיבתה מיום 30.9.2020 דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב. נוכח השיקולים שהוצגו בפניה, ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4776 ולהמליץ למל"ג לקבל את הערעור שהגישה המכללה האקדמית כנרת ולאשר לה להגיש את התואר הראשון בהנדסה אזרחית, בעיקר בשל הצורך הגדול של המשק הישראלי במהנדסים אזרחיים ובשל אי הוודאות באשר לפתיחת התכנית בהנדסה אזרחית באורט בראודה.