13/06/18

ערעור ור"ה על הקול הקורא לפיתוח פיזי

בישיבתה ביום 13.6.18 דנה ות"ת בערעור ור"ה על הקול הקורא לפיתוח פיזי.

  1. ות"ת רשמה לפניה את עמדת ור"ה לגבי מודל הפיתוח הפיסי מבוסס צרכים,
  2. ות"ת מחליטה להשאיר את מודל הפיתוח הפיסי כפי שפורסם בקול קורא.