20/05/15

פיילוט להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב

 

 • ות"ת רואה חשיבות רבה להרחבת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית, זאת תוך מתן סיוע מיוחד מעל ומעבר לתכנית לחברה הערבית בכלל.

 

 • ות"ת מאשרת עקרונית ביצוע פיילוט למחזור אחד בתשע"ו בהתאם למתווה ולעקרונות שהוצגו בפניה ובכפוף למקורות תקציביים מובטחים ל-4 שנים, בהתאם להערכת העלות שהוצגה.

 

 • ות"ת מטילה על ועדת ההגוי לחברה הערבית בראשות פרופ' פייסל עזאיזה, ס/יו"ר ות"ת, לבחור את המוסד שיבצע את הפיילוט בהתאם לפרמטרים הבאים:
  • ניסיון המוסד בהפעלת תכנית/יות יחודיות לחברה הבדואית;
  • למוסד ידע נצבר ותוצאות מוכחות בהפעלת תכנית/יות ללימודים לתואר לבדואים;
  • מגוון תחומי הלימוד בעלי אופק תעסוקתי במוסד;
  • מחויבות והרתמות המוסד לביצוע הפיילוט;
  • היקף ושיעור הסטודנטים הבדואים במוסד בשנים האחרונות.

 

 • בישיבתה הבאה של ות"ת תציג ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית את תכנית הפיילוט המפורטת.
 • ועדת ההיגוי תקים ועדה מיוחדת לצורך ליווי, מעקב ובקרה אחר הפיילוט והפקת לקחים ממנו. הועדה תכלול בין השאר את נציגי ות"ת, משרדי הממשלה הרלבנטיים ונציגי אקדמיה וציבור מהחברה הבדואית. הועדה תבצע מיפוי ידע וכלים רלבנטיים, אישור תכנית ותקציב שנתיים וביצוע התאמות במידת הצורך בכפוף למסגרת התקציב שאושרה, וכן תסיק מסקנות לגבי מידת השגת יעדי הפרוייקט ותביא המלצה לות"ת להמשך.