23/01/01

פיתוח מערך המכללות בחומש הבא (תשס"ב-תשס"ו) – החלטת מועצה מיום 23.1.2001 (החלטה מס' 605/9)

בפני המועצה להשכלה גבוהה היו שתי הצעות לגביהן נתקיימה הצבעה:

הצעה א' – 

  1. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את העקרון המונח ביסודם של שני המסמכים שהוגשו בפניה, האחד ע"י פרופ' יחזקאל טלר ופרופ' שלמה גרוסמן והאחר ע"י פרופ' נחמיה לבציון, לפיו יוכלו המכללות לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

א.  להגיש בקשה להכרה כמוסד להשכלה גבוהה עצמאי.

ב.  קבוצת מכללות (מוכרות ואחרות) תוכל להגיש בקשה לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה רב-קמפוסי.
בכל אחת משתי האפשרויות תהיה היציאה מן האחריות האקדמית של אוניברסיטה באופן הדרגתי: פיתוח מסלולים של המכללה בצד מסלולים באחריות אקדמית של אוניברסיטה, תוך צמצום הדרגתי של הפעילות האקדמית באחריות אקדמית של אוניברסיטה, עד להפסקת פעילות זו וניתוק מוחלט מן האחריות האקדמית של האוניברסיטה.

2. תוך פרק זמן של חודשיים עד שלושה יגישו המכללות השונות את בקשותיהן למזכירות המועצה להשכלה גבוהה.

3. המועצה תדון בנפרד בשאר הנושאים העולים מתוך שני המסמכים שנזכרו לעיל.