30/03/04

פיתוח מערך המכללות האקדמיות- מדיניות ומעשה – החלטת מועצה מישיבתה מיום 30.3.2004.

  1. בעקבות הדיווח של יו"ר ות"ת על פיתוח מערך המכללות האקדמיות, ממנו עולה גידול משמעותי בהיקף הסטודנטים הלומדים בפריפריה, גידול במספר המכללות האקדמיות והיקף פעולתן, המל"ג מביעה שביעות רצון מההתפתחות שחלה במכללות, הנובעת מהחלטות ות"ת ומל"ג ויישומן בעשור האחרון.
  2. מל"ג מאמצת את דו"ח פיתוח המערך המכללות האקדמיות שהוגש ע"י יו"ר ות"ת, פרופ' שלמה גרוסמן, וקובעת שיש להמשיך בפיתוח המכללות וחיזוקן מבחינה כלכלית ואקדמית. יש לתת עדיפות לאומית לפיתוח המכללות בנגב ובגליל לשם הבטחת קליטת הביקושים להשכלה גבוהה והשקעה בתשתיות הנדרשות לשם כך בחומש הבא.
  3. המל"ג קוראת לממשלת ישראל להפנות משאבים לצורך השגת היעדים הנובעים מהאמור לעיל.
  4. המועצה מטילה על ראשי ות"ת ומל"ג:

א.  לפנות ולהיפגש עם ועדת השרים לענייני פיתוח הנגב והגליל וועדת החינוך של הכנסת לשם הבטחת איגום משאבים לפיתוח המכללות בגליל ובנגב.

ב.  לארגן מפגש עם ראשי הערים והמועצות המקומיות בנגב ובגליל לשם הבטחת המשאבים ופיתוח ההשכלה הגבוהה בצפון ובדרום.