16/07/15

פיתוח קורסים מקוונים ללימודי אנגלית

 

  1. ות"ת מאשרת את עיקרי המתווה שהוצג בפניה כמפורט להלן לפיתוח קורסים מקוונים פתוחים ללימוד אנגלית. זאת כפיילוט ראשון במערכת ההשכלה הגבוהה, על בסיס שיתוף פעולה ושימוש בפלטפורמה של מטה המיזם הממשלתי "ישראל דיגיטלית", אשר הוקם בעקבות החלטת ממשלה 1046. הקורסים שיוטמעו בפלטפורמה האינטרנטית של "ישראל דיגיטלית" יינתנו חינם דרך רשת האינטרנט. המתווה מהווה פתרון לסוגיית לימודי האנגלית באופן שמאגם משאבים ומפחית עלויות עבור כלל המערכת, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומתן דגש על הוראה איכותית. המתווה יאפשר לסטודנטים מספר אפשרויות להשלמת לימודי האנגלית הנדרשים לתואר בעלויות נמוכות יותר, וגמישות רבה יותר על פני זמן ומוסד לימודים. זאת תוך היותה של המערכת האקדמית חלק מפרויקט חדשני אליו הוקצו משאבים לאומיים לקידום העניין הציבורי.

 

עיקרי המתווה המוצע:

 

פיתוח 4 קורסים מקוונים ללימוד אנגלית כלהלן: קורס ברמת טרום בסיסי א', קורס ברמת טרום בסיסי ב', קורס ברמת בסיסי, קורס ברמת מתקדמים א'. הסטודנט יוכל להירשם לקורס, ללמוד את התכנים באמצעות שיעורים ותרגולים, ולהיבחן על ידי אחת משתי האפשרויות הבאות:

  • בחינה של האוניברסיטה הפתוחה, שתתקיים באחד ממרכזי הלימוד שלה, בעלות בחינה בלבד.
  • בהינתן והסטודנט רשום למוסד אקדמי המפעיל כיתה רגילה לרמת קורס זו, יוכל הסטודנט להיבחן במוסד שלו יחד עם שאר הסטודנטים בקורס הרגיל בעלות בחינה בלבד.

 

הקורסים צפויים להיות מפותחים בשני רבדים:

  • רובד ראשון- רובד בסיסי אשר יכלול בעיקר הרצאות מצולמות, טקסטים דיגיטליים ותרגילים לתרגול עצמי.
  • רובד שני- שימוש נרחב ומשוכלל יותר באפשרויות האינטראקטיביות של הפלטפורמה- מסלול למידה אישי, משובי התקדמות ומעקב שוטף, תרגולים אינטראקטיביים וכ'ו.

 

למען הסר ספק מדובר במתווה שיתווסף על האפשרויות הקיימות להיבחן בבחינה חיצונית (כגון אמי"ר או אמיר"ם) לסיווג רמת האנגלית או ללמוד את מלוא הקורסים במוסד אליו רשום הסטודנט.

2. ות"ת מאשרת לצוות המקצועי לפעול מול האוניברסיטה הפתוחה על בסיס ההצעה שהובאה לפניה לפיתוח תכני הקורסים המקוונים. זאת לאור תפקידה הייחודי של האו"פ במערכת ההשכלה הגבוהה כפי שהוגדר על ידי ות"ת, נסיונה ומומחיותה בפיתוח תכני הוראה דיגיטליים.

2. ות"ת מאשרת מסגרת תקציבית לנושא שלא תעלה על 3 מלש"ח חד פעמי, כאשר קורסים במתכונת הרובד הראשון ייפתחו לשימוש ברשת במהלך סמסטר א' תשע"ו לא יאוחר מסוף שנת 2015.

3. ות"ת מבקשת לקבל דיווח באשר לפרטים הסופיים שיוסכמו, ובכלל זה פירוט עלויות ולוחות זמנים. עם קביעת הלו"ז הסופי תצא הודעה לציבור הסטודנטים.

* * * * *

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד