27/10/09

פריסת תכניות הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע – החלטת המועצה מיום 27.10.2009

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 27.10.2009 בדו"ח הוועדה שבחנה את נושא פריסת תכניות לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע, ולהלן החלטתה:

  1. המועצה מודה לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה חוזרת ומאשרת את עמדתה כי לימודי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה יתפרסו בצורה מאוזנת על-פני 3 ימים בשבוע לפחות, עמדה אשר קיבלה חיזוק בדו"ח הוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה.