26/02/20

פרסי ההשכלה הגבוהה לשנת תש"פ

בישיבתה ביום 26.2.2020 דנה ות"ת במתן פרסי ההשכלה הגבוהה במסגרת כנס ההשכלה הגבוהה, והחליטה כדלקמן:

במסגרת כנס ההשכלה הגבוהה אשר יתקיים בתש"פ, בחודש נובמבר 2020, יוענקו 3 "פרסי ההשכלה הגבוהה לאנשי אקדמיה אשר תרמו תרומה ייחודית להשכלה הגבוהה בישראל וקידמו אותה וזאת כדלקמן:

פרסי ההשכלה הגבוהה יוענקו לשלושה אזרחי ישראל יחידים, המגיעים מתוך מערכת ההשכלה הגבוהה שהוכיחו הצטיינות יתירה, תרמו תרומה ייחודית וקידמו את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל באחד משלושת התחומים המפורטים להלן:

(א)     לאיש אקדמיה ותיק במוסד להשכלה גבוהה (15 שנים לפחות), בעל מנהיגות אקדמית בולטת בעולם ההשכלה הגבוהה ובעל תרומה רוחבית ייחודית ומשמעותית לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.

(ב)     לאיש אקדמיה בכיר שעמד בראש מוסד להשכלה גבוהה בישראל וחולל בו שינוי משמעותי ביותר ראוי לשבח. הפרס מיועד לראש מוסד שסיים את כהונתו בעת ההגשה לפרס.

(ג)      לחבר סגל אקדמי צעיר במוסד להשכלה גבוהה, בתחילת דרכו באקדמיה (עד 12 שנים)  בעל תרומה מוכחת בהוראה ובמחקר באקדמיה, ובעל תרומה מוכח יוצאת דופן ופורצת דרך לחברה ולקהילה בישראל.

(ד)  הקריטריונים לבחירת הזוכים בפרס:

1. בקטגוריית הפרס לאיש אקדמיה ותיק ייבחנו:

  • מנהיגות אקדמית מוכחת לאורך תקופת זמן ממושכת.
  • תרומה רוחבית ומשמעותית מוכחת לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל,
  • במישור האקדמי- מדעי וביוזמות שונות לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל

2. בקטגוריית הפרס לאיש אקדמיה שעמד בראש מוסד ייבחנו:

  • תרומה מוכחת לאורך תקופת זמן משמעותית לקידומו, הרחבתו ופיתוחו של מוסד אקדמי.
  • יוזמות והובלת שינויים מוכחים אשר הובילו לתנופה, צמיחה ופיתוח מרשימים של המוסד הן מהבחינה האקדמית-מדעית, הן מבחינת פיתוח פיזי ותשתיות מחקר, ובתחומים נוספים.

3. בקטגוריית פרס לאיש אקדמיה צעיר ייבחנו:

  • תרומה מוכחת במחקר ובהוראה באקדמיה
  • תרומה מוכחת יוצאת דופן ופורצת דרך לחברה ולקהילה בישראל.

4. סכום הפרס בכל קטגוריה יעמוד על סך של 30,000 ₪.

5. הפרסים יוענקו ככלל, על ידי יו"ר המל"ג ויו"ר ות"ת, בכנס ההשכלה הגבוהה השנתי בטקס רשמי, במעמד ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה.

6. כל מוסד להשכלה גבוהה רשאי להציע מועמד אחד לכל פרס. לא יציע אדם את עצמו.

7. הפרס יינתן ליחידים, אך לא לתאגידים.

8. אפשר לקבל את פרס ההשכלה הגבוהה פעם אחת בלבד.

9. קול קורא להגשת מועמדים לפרס יופץ למוסדות להשכלה גבוהה

10. מימון כספי הפרס בסך 90,000 ₪, יהיה מתקציב ההשכלה הגבוהה

(ה) הרכבה של ועדת השיפוט לחלוקת הפרסים לתש"פ הוא:

דליה דורנר- שופטת בית המשפט העליון בדימוס- יו"ר

פרופ' יפה זילברשץ- יו"ר הות"ת

פרופ' אדו פרלמן- סיו"ר המל"ג

ד"ר רבקה ודמני שאומן- חברת ות"ת

מיכל נוימן- מ"מ מנכ"ל ות"ת/מל"ג

(ו) ות"ת מאשרת את תקנון הפרסים המצ"ב כנספח להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.