24/04/18

צירוף נציג ציבור מבין חברי המועצה לפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות בהתאם לסדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לצרף את ד"ר לאה בם – נציגת ציבור, חברת מל"ג – לחברה בפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות.