19/10/21

צרכי האוכלוסיה החרדית בפריפריה הגיאוגרפית ובבית שמש

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 12.9.2021 בהמלצת ות"ת מיום ה- 29.9.21 בנוגע לצורך התכנוני בפתיחת מענים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית בעיר בית שמש, ובפריפריה הגיאוגרפית בצפון ובדרום.

לאור הפיזור הדמוגרפי והגיאוגרפי של החברה החרדית כיום והגידול הצפוי בשנים הקרובות במספר החרדים בפריפריה הגיאוגרפית הצפונית והדרומית ובעיר בית שמש ומאחר שהמענים האקדמיים הקיימים כיום, מרוכזים באזור ירושלים והמרכז, מחליטה מל"ג לקדם הקמת מענים אקדמיים ייעודיים לאוכלוסייה החרדית בצפון הארץ, בדרום הארץ ובבית שמש בהתאם לאפשרויות הקיימות, כדלהלן:

  1. לאור התנאים הקיימים לעניין מרחק בין המוסד האקדמי למח"ר אשר אינם מאפשרים הקמת מח"ר בעיר בית שמש, יש לעודד אפשרות של הקמת פלטפורמה בעיר באמצעות הליך תחרותי, זאת לצד האפשרות הקיימת לפתיחת כיתות של האו"פ.
  2. בצפון ובדרום קיים צורך תכנוני בפתיחת מענים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית. טרם קבלת החלטה, תימשך הבחינה לגבי המענה המתאים ביותר לאור הפיזור הגיאוגרפי הגבוה והרכב האוכלוסייה בכל אחד מהאזורים וכן לגבי האפשרויות המעשיות לקידום הנושא בין היתר בבחינה מול המוסדות להשכלה גבוהה, והנושא יובא לדיון נוסף.