05/04/17

קול קורא לאוניברסיטאות להגדלת מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי-טק

ביום 5.4.17 דנה ות"ת בקול קורא לאוניברסיטאות להגדלת מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי-טק ומחליטה  להאריך את התכנית הקיימת לאוניברסיטאות לשנה נוספת (תשע"ח) בשינויים קלים המפורטים לעיל ומובאים בקול קורא מסמך מס' 4048 א'. במהלך השנה יופקו לקחים מהתכנית הקיימת ולאור הערות המוסדות והתכניות שיגובשו יבחנו השינויים להמשך.