30/09/20

קול קורא לבחירת אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית הפיזית של פרויקט פסיפס – ניקוד ובחירת ההצעה הזוכה

1. בישיבתה ביום 30.9.2020 דנה ות"ת בהמלצות הצוות המקצועי אשר בחן וניקד את שלושת ההצעות שהוגשו ע"י: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן והטכניון להפעיל את מיזם פסיפס בעקבות קול קורא לבחירת אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית הפיזית של פרויקט פסיפס.

2. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 24.6.2020 לפיה אישרה ות"ת תכנית לתמיכה הקמה והפעלה של מיזם פסיפס ע"י גוף מפעיל שיהיה חברה לתועלת הציבור או עמותה (להלן: הגוף המפעיל) ואשר יוקם ע"י אוניברסיטאות המחקר בישראל המשתתפות בתכנית, ובהמשך לקול קורא שפרסמה ות"ת המופנה לאוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית, לקבלת הצעות למבנה בו יפעל מיזם פסיפס, להלן החלטתה:

ההצעה הזוכה בקול הקורא הינה הצעתה של אוניברסיטת בר אילן אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר מבין שלושת ההצעות וזאת בעיקר מהנימוקים המרכזיים הבאים:

א. המבנה המוצע ממוקם במיקום מרכזי בקמפוס, הינו מבנה חדש אשר נבנה לפני כ- 10 שנים בלבד, עיצובו עדכני ומרשים, והמשרדים המוצעים כוללים את כל הציוד הדרוש כגון: ריהוט חדש, מסכים וציוד וידאו קונפרנס, תשתיות תקשורת וכו'. כמו כן, התחייבה האוניברסיטה לספק שירותים לוגיסטיים כגון: שירותי אבטחה, שירותי ניקיון וכו' בלא תוספת תשלום מעבר לסך התמורה הנקוב בקול הקורא.

ב. כמו כן, הוצג ערך מוסף נרחב אותו מעניקה האוניברסיטה אשר יסייע ויתרום למיזם כגון:

חלל נרחב מאוד בכניסה למשרדים אשר יכול לשמש לכנסים ולפעילויות, חדר ישיבות גדול וחדיש הכולל את כל הציוד הנדרש לקיום ישיבות גם בוידאו קונפרנס וכן אודיטוריום גדול (230 מקומות) וחדיש שבו יוכל המיזם לעשות שימוש בהתאם לרצונו לעריכת כנסים, פגישות וכו'. כמו כן, בבניין ממוקם המכון לננו טכנולוגיה והיחידה האמונה על כתיבת ההגשות ברשות המחקר של האוניברסיטה תסייע למיזם בפניה למענקי מחקר שיהיו משולבים עם מיזם פסיפס. בנוסף, בבניין המוצע נמצאים סטודנטים רבים מתחומים רלוונטיים והימצאותם הינה יתרון גדול למיזם שכן הם יכולים להוות כח אדם מחקרי ואדמיניסטרטיבי ויכולים להשתלב בעשיית המיזם ולהעשיר את פעילותו.