12/08/15

קורסי קיץ לסטודנטים מסין והודו

 

  1. בהמשך ליישום התכנית המקיפה לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו וחיזוק מעמדה האקדמי של מדינת ישראל בעולם שאושרה בשנה"ל תשע"ג (2012/2013) והוקמה כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים הבילטרליים בין סין והודו לבין ישראל, ולאור שביעות הרצון מהתכנית ואחרי תהליך הערכה ומשוב מקיף, מחליטה ות"ת, לאשר את מתווה ההמשך של התכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו ללימודי קורסי קיץ בישראל. המתווה כולל את פתיחתם של עד 10 קורסי קיץ חדשים, וכן הענקת הארכות מימון עבור קורסים קיימים שהוכיחו מצוינות, מבין 10 הקורסים שאושרו בשנה"ל תשע"ג ותשע"ד, זאת בהתאם למודל התקציבי המוצע, בו ישאו ות"ת ומשרד האוצר במשותף (30% ו- 70% בהתאמה) אשר יעמוד על כ-15 מיליוני ₪ בפריסה על פני שש שנים בין השנים תשע"ו-תשפ"א בהתאמה)
  2. ות"ת מאשרת את הקול קורא להמשך מימון קורסי קיץ לקורסים שזכו במסגרת התכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין והודו (ראה נספח א' למסמך 3773).
  3. ות"ת מאשרת את הקול קורא לקורסי קיץ חדשים שייתמכו על ידי ות"ת עבור סטודנטים מצטיינים מסין והודו – (ראה נספח ב' למסמך 3773).