18/02/03

קיום לימודים אקדמיים לתואר במתכונת של יום אחד בשבוע , דיון עקרוני – ישיבת החלטת מועצה מיום 18.2.2003

המועצה להשכלה גבוהה קיימה דיון עקרוני בשאלת קיום לימודים אקדמיים לתואר ראשון במתכונת של יום

לימודים אחד בשבוע ובתום הדיון החליטה המועצה כדלקמן :

  1. להטיל על ות"ת להכין עבודת מטה בנושא קיום לימודים במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע ולבחון במסגרת זו את ההיבטים הכספיים והארגוניים הכרוכים בקיום מתכונת לימודים, כאמור, ולהגיש למועצה להשכלה גבוהה את המלצותיה בנושא.
  2. להקים –במקביל- וועדה של המועצה, שתבחן מבחינה אקדמית את שאלת ההיתכנות של קיום לימודים אקדמיים לתואר ראשון במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע ותגיש המלצותיה למועצה להשכלה גבוהה.
  3. לבקש את מזכירות המועצה לפנות למוסדות להשכלה גבוהה כדי לרכז נתונים על מוסדות המקיימים לימודים אקדמיים לתואר ראשון במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע ולהגיש למועצה את הנתונים.
  4. לדון בנושא קיום לימודים אקדמיים לתואר ראשון במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע לאורן של המלצות הוועדה של המועצה, המלצות ות"ת והנתונים שייאספו מן המוסדות להשכלה גבוהה בעניין זה.