12/09/17

קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטה העברית בניגוד להחלטת המל"ג מיום 12.12.2006 ומיום 26.7.2011

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 25.7.2017 בנושא קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטה העברית בניגוד להחלטת המל"ג מיום 12.12.2006 ומיום 26.7.2011, והיא החליטה כדלהלן:

  1. לרשום בפניה את הבהרת האוניברסיטה לפיה ההפרה נעשתה בתום לב.
  2. על האוניברסיטה לחדול מקיום לימודים אקדמיים באזור תל אביב, ולקלוט באופן מידי את הסטודנטים שלומדים בתוכנית ה- Executive MBA בקמפוס הראשי של האוניברסיטה בירושלים.