20/04/16

שימוש בתקציב החד-פעמי שהוקצה למכללה האקדמית בית ברל

בהתאם להצהרת המכללה האקדמית בית ברל, לפיה היא מעוניינת לייעד את התקציב החד פעמי לטובת הסבה ושיפוץ מבני כיתות, מחליטה ות"ת לאשר כי, התקציב החד פעמי כולו, יוקצה לסעיף שדרוג תשתיות והוראה.