13/05/14

שינוי בהרכב הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) ב"חינוך לפעילות גופנית ולבריאות" של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה החדשה שתלווה את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לקראת הסמכתה להעניק את התואר השני  (M.Ed.) בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות, וזאת בשל פרישתה של פרופ' אורנה אפל-בראון מהוועדה.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' מיקי שיינוביץ – הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
  • פרופ' אברהם כץ – המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
  • ד"ר פליקס לבד – ראש ההתמחות בחינוך גופני, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי