13/05/14

שינוי בהרכב הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתקשורת למסלול העל-יסודי (ז'-י') של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"  (B.Ed.) דו-חוגי בתקשורת למסלול העל-יסודי (ז'-י') של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון, וזאת בשל פרישתו של פרופ' יואל כהן מהוועדה.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • ד"ר אורלי צרפתי – המכללה האקדמית עמק יזרעאל – יו"ר
  • ד"ר אלה באואר – סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
  • ד"ר גלית נמרוד – המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון
  • ד"ר כמאל חוואלד – האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך