28/10/14

שינוי בהרכב הוועדה המקצועית הבודקת את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת המדעים לביה"ס העל-יסודי של מכללת אורנים

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, כלהלן:

  1. לאשר את הצטרפותה של ד"ר מיכל ציון לוועדה המקצועית הבודקת את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים לביה"ס העל-יסודי של מכללת אורנים.
  2. להלן הרכב הוועדה שאושר:
  • פרופ' בת שבע אלון – הוראת פיסיקה, מכון ויצמן למדע – יו"ר
  • פרופ' אבי הופשטיין – הוראת כימיה, מכון ויצמן למדע
  • פרופ' דורית פטקין – הוראת המתמטיקה, סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
  • ד"ר מיכל ציון – הוראת ביולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן