23/07/13

שינוי בהרכב ועדה הבודקת את בקשתו של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לעיצוב

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה החדש לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך  ויצו-חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לעיצוב, כלהלן:

  • פרופ' רוני אורן – המחלקה לאמנויות המסך, האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל
  • פרופ' ירמי פינקוס – המחלקה לתקשורת חזותית, שנקר-בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב
  • ד"ר נורית כהן-עברון – המדרשה לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל (אושרה במל"ג בעבר)
  • גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה