04/03/14

שינוי בהרכב ועדת הערכה בינלאומית במשפטים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה  לרשום לפניה את פרישתו של פרופ' אוסטין סרט מהרכב ועדת ההערכה בתחום המשפטים  ולאשר את צירוף פרופ' דוד שיצר מאוניברסיטת קולומביה לוועדה.

ההרכב המעודכן של הוועדה כלהלן:

  • Edward B. Rock – University of Pennsylvania Law School, Pennsylvania, USA – Committee Chair
  • Arye Edrei – Tel-Aviv University Faculty of Law, Israel
  • Silvia Ferreri – University of Turin Law School, Turin, Italy
  • Richard L. Revesz – New York University School of Law, New York, USA
  • Steward J. Schwab – Cornell University Law School, Ithaca, New York, USA
  • Lucie E. White – Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA
  • David Schizer – Columbia Law School, New York, USA
  • גב' אלכס בוסלוביץ-ביליק – מרכזת הוועדה.