04/02/15

שינוי הרכב ועדת מעוף ומלגות לבתר דוקטורנטים בני החברה הערבית

  1. ות"ת מודה לוועדת ההיגוי של תוכנית "מעוף" בראשות פרופ' מאג'ד אל חאג' על פועלה במשך שנים רבות ותרומתה החשובה לקידום שילוב סגל ערבי מצטיין במוסדות להשכלה גבוהה.
  2. ות"ת מאשרת את ההרכב החדש של ועדת מלגות מעוף ומלגות לבתר דוקטורנטים בני החברה הערבית כדלקמן:

פרופ' אהרון צ'חנובר  –          רפואה, הטכניון                                                                         – יו"ר

ד"ר יעקב חנא  –                    ביולוגיה מולקולרית, מכון ויצמן למדע                            – חבר

פרופ' פייסל עזאיאזה –           סגן יו"ר ות"ת, (עו"ס אוניברסיטת חיפה)                         – חבר

פרופ' גי'האד אסנע –               מדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב                                    – חבר

פרופ' פאדיה נאסר –               חברת מל"ג, (חינוך אוניברסיטת תל-אביב)                       – חברה

פרופ' שרה סטרומוזה –          שפה וספרות ערבית,  האוניברסיטה העברית בירושלים    – חברה

פרופ' אורי סיוון –                  פיסיקה, הטכניון                                                            – חבר

מר משה אהרוני                     ממונה תחום מלגות הצטיינות                                         – מרכז.

3. ות"ת מבקשת לקבל דיווח בינואר 2016 על נתוני המימוש של הסגל למענק הקליטה במכללות לשנת 2015.