30/12/14

שינוי שמות התארים בתוכנית הבין-יחידתית לתכן וניהול ייצור בטכניון-מכון טכנולוגי לישראל

ביום 30.12.14 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פרא- רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל והחליטה, כי לאור החלטת ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים של הטכניון לשנות את שם התוכנית הבין יחידתית להנדסת תכן וייצור ל"תוכנית הבין יחידתית לתכן וניהול הייצור", לאשר את שינוי שמות התארים הניתנים במסגרת התוכנית באופן הבא:

  1. תואר מגיסטר (M.Sc.) למדעים בהנדסת תכן וייצור ישונה ל"תואר מגיסטר (M.Sc.) למדעים בתכן וניהול הייצור".
  2. תואר מגיסטר (M.Sc.) להנדסה בהנדסת תכן וייצור ישונה לתואר מגיסטר (M.Sc.) להנדסה בתכן וניהול הייצור.