12/11/13

שינוי שמו של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, והחליטה לרשום לפניה את בקשת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים לשנות את שם המוסד ל"המרכז האקדמי לב, מרכז אקדמי לטכנולוגיה ומדעים ירושלים".