13/11/13

שינוי תנאי מלגות מעוף לסגל הנקלט במכללות

 

  1. כחלק ממדיניות ות"ת בנושא הגדלת ההנגשה של מערכת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, ומתוך הרצון להגביר את עידוד קליטת הסגל האקדמי הבכיר מבני החברה הערבית בקרב כלל המערכת האקדמית, ולא רק באוניברסיטאות, מחליטה ות"ת להעניק "מענקי קליטה" במסגרת מלגות מעוף לסגל חדש הנקלט במוסדות להשכלה גבוהה שאינן אוניברסיטאות והמתקצבות על ידי ות"ת.
  2. גובה מענק הקליטה – עבור התחומים העיוניים יהיה – 9 אלפי דולר, ועבור התחומים הניסויים – 29 אלף דולר.
  3. עלות מוערכת- כ- 150 אלף ₪ למחזור מלגות אחד.
  4. תחולת השינוי, החל ממחזור כ' – תשע"ה.