30/01/18

שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית

ביום 30.1.18 דנה ות"ת על מודל השיפוי של עלויות השכר במעבר למסלול סגל עמית וזאת בהמשך להחלטתה מיום 4.12.13 בעניין נוהל העסקה חדש במסגרת סגל הוראה זוטר במוסדות שאינם אוניברסיטאות המכונה "סגל עמית".

ות"ת מחליטה  לאשר את מודל שיפוי "סגל עמית" במכללות החל משנה"ל תשע"ח בהתאם למספר משרות סגל עמית בכל מוסד כדלהלן:

א. השיפוי יינתן מדי שנה עפ"י נתוני דוח ממוצעי שכר ינואר אשר קדם לשנת התקציב.

ב. השיפוי יינתן עפ"י מדרגות במספר משרות סגל עמית, כאשר מינימום המשרות הנדרש לשם קבלת שיפוי יעמוד על 20 משרות, והמדרגה הגבוהה תמוצה ב79 משרות.

ג. עבור כל מדרגה תיקבע משקולת עפ"י הממוצע בין הסף התחתון במדרגה לסף העליון במדרגה.

ד. גובה השיפוי עבור כל מדרגה יעמוד על משקולת המדרגה כפול 20 אלפי ₪ המהווים %75 מגידול ממוצע בעלות העסקה שנתית של סגל עמית ביחס למורה מן החוץ.

גובה שיפוי

אלפי ₪

משקולת מספר משרות במוסד מדרגה
500 25 20-29 1
700 35 30-39 2
900 45 40-49 3
1,100 55 50-59 4
1,300 65 60-69 5
1,500 75 +70-79 6

 

ה. מודל שיפוי זה ייבחן בעוד 3 שנים לקראת תקציב שנה"ל תשפ"א.